Seejolvorms om af te laai:

   

  Die Deining (Algemene Kampinligting en Kampbrief)

 

  Inskrywingsvorm 2020  (elektroniese inskrywingsvorm)

 

 

                                               Vrywaringsvorms vir aflaai:

 

   L8 - Verklaring/Vrywaring deur ouer/voog van 'n kind wat nie 'n Voortrekker is nie          

 

   L9 - Verklaring/Vrywaring deur volwassene wat nie 'n Voortrekker is nie 

03/03/2020
Tuisblad
Kursusse
Kontak Ons
Fotoblad
 

 

Ons aanvaar ook inskrywings vir voorskoolse jeug.

Vir ouers wat saamkamp met  voorskoolse kinders word daar voorsiening gemaak.

 

Ons verkies dat laerskoolkinders eerder Swartvlei P/D-kamp meemaak wat oor dieselfde tyd plaasvind.

 

 

Seejol bankbesonderhede

Naam: Seejol

ABSA (632005)

Rekeningnommer: 4062270138

 

 

Alle inskrywings word elektronies hanteer!

  • Nadat 'n inskrywing deur SEEJOL aanvaar is, word ín dokument aan elke persoon per e-pos gestuur om die inskrywing vir SEEJOL 2020 te bevestig. SLEGS hierdie persone sal op Die Vaart kan gaan wat op Vrydag 12 Junie 2020 om 18:00 vertrek.

  • Vir enige navrae kan u direk met die Skeepskantoor by seejol@voortrekkers.org.za kontak maak. 

 

Hierdie webblad was 03/03/2020 opgedateer